ରାବଣଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଛଲ୍ୟ - ସାହି ଯାତ - ସାହି ଯାତ୍ରା - ବଚନିକା


ରାବଣଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଛଲ୍ୟ " | ରାହୁ ଗ୍ରହ ପରି ମୋର ଦଶମୁଖ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ରାମ ତୁମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ | ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ୨୦ ହାତ ମୋର ଅଛି | ରାମ ତୁମର ଅଛି ଦୁଇଟି ଦୁର୍ବଳ ବାହୁ | ସେଥିରେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଦ ?? "

ସାହି ଯାତ